Styret

Våre flotte sponsorer 2022:

Hvem skal ha hva?


Leder@sunnmorskatten.com :

Generelle spørsmål om klubben og katt/ kattehold, medlemskap, eller kjøp/salg av katt.

Sekretaer@sunnmorskatten.com:

Stamtavler, importer, eksporter, stamnavn og huskattbevis og annet som du ikke

selv gjør gjennom MinKatt

Utstilling@sunnmorskatten.com:

Alt som har med utstillingen vår å gjøre

Kasserer@sunnmorskatten.com:

bilde av kvitteringer dersom noe haster med å få godkjent, spørsmål om betaling

er mottatt eller dobbeltbetalt etc.