Våre flotte sponsorer 2021:

Sunnmørskatten

satser på utstilling 11  og 12 september 2021.

Hva er en katteutstilling?

En katteutstilling er ikke en salgsutstilling, selv om det er en god måte

å komme i kontakt med oppdrettere på om du ønsker å kjøpe en

rasekatt.


Dommerne pleier å si at det er en skjønnhetskonkurranse, men

det er en sannhet med ganske store modifikasjoner. Kattene

bedømmes mot en standard for rasen, for å vurdere kvaliteten, før

de vurderes innbyrdes - og da kommer skjønnheten inn i bildet.


Det er omtrent 40 katteraser godkjente av FIFe/NRR. Det er

sjelden så mange på en norsk utstilling, men det er nok til at rasene

er delt inn i fire kategorier. De utstilte kattene konkurrerer innen

kategori, rase og klasse.


Kattene sitter i bur i utstillingshallen, slik at besøkende og andre

utstillere kan se dem, for det meste i alle fall. Hver dommer sitter

foran en rad med dommerbur, og der sitter kattene som konkurrerer

mot hverandre mens de blir bedømt.


Dommerne skriver ned sine kommentarer på dommersedlene, og

de fleste snakker gjerne til publikum om kattene og forklarer hva

som er bra eller mindre bra med hver katt.

De velger så sine beste katter i hver kategori, alder, kjønn etc og de fineste/ beste får kjempe om tittel Best In Show.


Vil du lese mer så se her

https://www.nrr.no/featured-content/utstilllinge/


Hva er en rasekatt?
En rasekatt er en katt som er registrert i en stambok og kan bevise det med en stamtavle utstedt av NRR eller et annet forbund.

Det vil vanligvis bety en katt med kjent avstamning i mange generasjoner bakover, som viser at oppdrettere har arbeidet for å avle fram en frisk og sunn katt med et bestemt utseende, slik det er spesifisert i standarden for rasen.


Hva er en katterase?
En katterase er definert ved en beskrivelse for bedømming av rasen på utstilling – standarden – og ved reglene for stambokføring av rasen. Standard og stambokregler bestemmes av internasjonale organisasjoner, for NRRs vedkommende FIFe – og tildels av de nasjonale forbund selv, altså NRR for Norge.

Hver rase har noen egenskaper som er vanskelig å definere i en standard, men som oppdretterne er godt kjent med og forsøker å bringe disse videre i avl. Vi arbeider for å ta til oss lærdom og ønsker å fokusere på helse og velvære i vår avl.


Huskatt
En huskatt er en katt som ikke har renraset stamtavle, eller ukjent opphav.

Om du har en huskatt som du vil stille ut på en katteutstilling, må katten registreres hos NRR. Den får da et Huskattbevis. Skjema for å registrere huskatt finner du på www.nrr.no

Det er egne klasser for huskatter på våre utstillinger. De er inndelt i langhårskatter og korthårskatter.

De kan ikke få sertifikater, slik som rasekattene, men de kan bli BIS (Best in Show)

Alle katter som skal delta på utstilling må være vaksinert etter NRRS/FIFes regler, og de må være ID-merket.  For huskatt gjelder også at etter fylte 10 måneder må de være kastrert.

Hva er en rasekatt?